Algemene voorwaarden

Natuurlijk moeten Yource Coins voornamelijk leuk zijn om te verzamelen en zorgen voor bijzondere extra’s, maar er zijn een paar spelregels waar we ons samen aan moeten houden. Onderstaande voorwaarden gelden voor alle verzamelaars van Yource Coins.

Algemeen:

 • Het Yource Coins Incentiveprogramma is alleen bedoeld voor Crew Members en Staff Members van Yource Operations B.V. en Yource Netherlands B.V. hierna gezamenlijk genoemd ‘Yource’. De geselecteerde medewerkers van Yource worden hierna ‘deelnemers’ genoemd.
 • Deelnemers kunnen besteedbare Coins verdienen zoals gecommuniceerd in de spelregels.
 • Voor de ontwikkeling en beheer van het Yource Coins Incentiveprogramma is Yource een partnership aangegaan met Touch Incentive Marketing. Deze partij draagt zorg voor het beheer van het online platform en de logistieke afhandeling van de bestelde artikelen. Hiervoor maken ze gebruik van je volgende gegevens: NAW, Emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.
 • Artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om dit indien nodig aan te geven bij de belastingdienst. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op Yource of Touch Incentive Marketing worden verhaald.
 • Noch tijdens, noch na de looptijd van het Yource Coins Incentiveprogramma zijn Yource en/of Touch Incentive Marketing aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels het Yource Coins Incentiveprogramma worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook van is.
 • Yource en/of Touch Incentive Marketing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen voorwaarden aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen of te stoppen met het Yource Coins Incentiveprogramma.

Gebruik:

 • De Coins zijn geldig zolang het Coins programma draait bij Yource.
 • Iedere vorm van frauduleus gedrag dat te maken heeft met het Yource Coins Incentiveprogramma levert direct schorsing op van deelname aan het programma. Yource behoudt zich daarmee het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname zonder opgaaf van reden.
 • Het is niet toegestaan om je inloggegevens aan derden te verstrekken.
 • Coins zijn niet overdraagbaar aan andere personen of derden.
 • Zodra een medewerker van Yource uit dienst gaat of niet langer voor Yource aan de slag is via het uitzendbureau kan er vanaf de datum van uitdiensttreding (de dag na je laatste werkdag) geen aanspraak meer gemaakt worden op de gespaarde Coins. Het is vanaf die datum ook niet meer mogelijk om Coins in te wisselen.

Shop & levering:

 • Coins zijn inwisselbaar voor artikelen zoals alleen zichtbaar in de Coins shop.
 • Bestellingen worden normaliter binnen 3 werkdagen geleverd. Indien er niet tijdig kan worden geleverd ontvang je daarvan bericht per e-mail of telefoon. Hiervoor is het van belang dat je je telefoonnummer en e-mailadres doorgeeft en Yource en Touch Incentive Marketing toestemming geeft deze gegevens te bewaren en te gebruiken om je te informeren.
 • Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Productomschrijvingen, alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
 • Eventueel niet meer leverbare of gewijzigde artikelen worden vervangen door artikelen van een minimaal gelijkwaardig niveau. Bestelde artikelen zullen op het opgegeven adres worden bezorgd.
 • Yource en Touch Incentive Marketing zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen in het assortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.

Garantie:

 • Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken ze deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien u gebruik wilt maken van de garantie of een artikel wilt retourneren, dient u eerst een email te sturen aan de helpdesk.

Vragen & klachten:

 • Voor inlichtingen over de artikelen/belevenissen en het logistieke proces kan men contact opnemen met de helpdesk van het Yource Coins Incentiveprogramma.
 • Eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het Yource Coins Incentiveprogramma dien je zo spoedig mogelijk te melden bij de helpdesk. Indien je schriftelijk wilt reageren, kun je het schrijven richten aan:

  Touch Incentive Marketing
  T.a.v. Yource Coins
  Blaak 16
  3011 TA Rotterdam

Je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie op de ingezonden opmerking of klacht.

 • In geval van een geschil over de actie is de beslissing van de directie van Yource en/of de gegevens van Touch Incentive Marketing doorslaggevend.